Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Khai trương Văn phòng đại diện của Hiệp hội tại TP.Hồ Chí Minh
  • 15/02/2022

Nhằm tăng cường hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp Da Giầy khu vực phía Nam, ngày 21/01/2022, Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam (Lefaso) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết ngành da giày năm 2021 và Lễ khai trương Văn phòng Đại diện của Hiệp hội ” tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số các hình ảnh của Hội nghị Tổng kết và Lễ Khai Trương:

 

 

 

Tin tức liên quan