Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Triển khai thực hiện Đề án: “Tổ chức đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, kiểm tra và thử nghiệm chất lượng sản phẩm CNHT và sản phẩm hoàn chỉnh trong lĩnh vực da giầy ”
  • 18/02/2022

Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp ngành da giầy nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng, kiểm soát và kiểm tra chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT và sản phẩm hoàn chỉnh ngành da giầy nhằm nâng cao chất lượng nhân lực, đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững ngành da giầy, Hiệp hội Da Giầy Túi Xách Việt Nam đã triển khai thực hiện Đề án:  Tổ chức đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, kiểm tra và thử nghiệm chất lượng sản phẩm CNHT và sản phẩm hoàn chỉnh trong lĩnh vực da giầy ”.

Năm 2021, Hiệp hội Da Giầy Túi Xách Việt Nam đã triển khai tổ chức cho 4 doanh nghiệp là Công ty TNHH TM và SX DV Ladoda, Công ty CP Tập đoàn Giovani, Công ty CP Giầy Vĩnh Yên, Công ty CP công nghiệp Đông Hưng tham gia các khoá đào tạo nói trên và nhận được sự phản hồi rất tích cực từ phía các doanh nghiệp.

Sau đây một số hình ảnh của các khoá đào tạo:

 

 

 

 

Nguồn: Lefaso

Tin tức liên quan