Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • MÁY THỬ CHỐNG THẤM CỦA VẬT LIỆU MŨ GIÀY
  • 22/03/2021

MÁY THỬ CHỐNG THẤM CỦA VẬT LIỆU MŨ GIÀY

Model : STM 606D

Thiết bị này dùng để kiểm tra khả năng chống thấm nước của vật liệu da làm mũ giày (và các loại vật liệu thay thế cho vật liệu da) trong điều kiện uốn gập nhiều lần phần phía trước của giày.

 Một cái ngàm được di chuyển/xoay theo một góc 32o bởi một trục quay liên hợp. Do đó sẽ tạo ra các nếp gấp trên mẫu thử tương tự như nếp gấp sản sinh ra do bước đi. Một đồng hồ được cài đặt sẵn cũng được gắn vào máy.

 Các mẫu thử hình chữ nhật bị gấp thành hình chữ V và được đặt trong ngàm khoá nước hình chữ V. Sau đó nước sẽ dâng lên trong bể chứa theo một cơ chế đòn bẩy để các nếp gấp trên mẫu thử ngập trong nước. Một cái ngàm sẽ được nâng lên và hạ xuống bởi một trục quay liên hợp, tạo ra các nếp gấp trên vật liệu da tương tự như các nếp gấp ở mũ giày. Một đồng hồ có thể tái thiết lập được gắn vào máy và số vòng gập trước khi mẫu thử bị thấm nước sẽ được quan sát và ghi nhận lại như là kết quả thử nghiệm.

 Máy thử chống thấm của vật liệu mũ giày có hệ thống gồm 04 đồng hồ riêng biệt, một cái cho khung máy, một cái để hiển thị kết quả và một đồng hồ báo động. Máy có một bộ chuyển đổi dòng điện với 03 giá trị điện trở khác nhau (10K, 30K và 50K ohms). Giá trị điện trở càng cao, độ nhạy càng cao. Đồng hồ đếm đặt ở khung máy sẽ ngừng đếm khi phát hiện có dấu hiệu của sự thấm nước và chuyển sang đồng hồ hiển thị và đồng hồ báo động trong khi khung máy vẫn tiếp tục thử nghiệm. Máy phù hợp để kiểm tra 04 mẫu thử mỗi lần.

Tin tức liên quan