Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo tổ chức 06 khóa đào tạo: Hướng dẫn quản lý phòng thí nghiệm; Hướng dẫn về kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu cơ lý; Hướng dẫn về kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu hoá lý Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo tổ chức 06 khóa đào tạo: Hướng dẫn quản lý phòng thí nghiệm; Hướng dẫn về kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu cơ lý; Hướng dẫn về kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu hoá lý
Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo tổ chức 06 khóa đào tạo: Hướng dẫn quản lý phòng thí nghiệm; Hướng dẫn về kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu cơ lý; Hướng dẫn về kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu hoá lý
Mời tham dự khóa đào tạo thuộc chương trình Phát triển CNHT năm 2021
Mời tham dự khóa đào tạo thuộc chương trình Phát triển CNHT năm 2021
Đào tạo - 18/03/2021
“Tổ chức đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, kiểm tra và thử nghiệm chất ...
Mời tham dự khóa đào tạo thuộc chương trình Phát triển CNHT năm 2020
Mời tham dự khóa đào tạo thuộc chương trình Phát triển CNHT năm 2020
Đào tạo - 03/08/2020
Mời tham dự khóa đào tạo thuộc chương trình Phát triển CNHT năm 2020
Mời tham gia khóa đào tạo thiết kế sản phẩm da giầy
Mời tham gia khóa đào tạo thiết kế sản phẩm da giầy
Đào tạo - 02/12/2020
Mời tham gia khóa đào tạo thiết kế sản phẩm da giầy 
Tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược phát triển thiết kế thương hiệu giầy Việt Nam nhằm tiếp cận thu hút người tiêu dùng trong và ngoài nước”
Tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược phát triển thiết kế thương hiệu giầy Việt Nam nhằm tiếp cận thu hút người tiêu dùng trong và ngoài nước”
Đào tạo - Tuyển dụng - 13/01/2021
Thương hiệu là yếu tố quan trọng đầu tiên được biết đến để giúp khẳng định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì vậy để giúp doanh nghiệp ...
Mời doanh nghiệp tham dự khóa đào tạo “Nâng cao năng suất trong ngành da giầy”
Mời doanh nghiệp tham dự khóa đào tạo “Nâng cao năng suất trong ngành da giầy”
Đào tạo - 10/01/2021
Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa LEFASO và tổ chức IDH trong lĩnh vực da giầy, LEFASO dự kiến tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng ...
Mời tham dự “ Khóa đào tạo nâng cao về thiết kế túi xách”
Mời tham dự “ Khóa đào tạo nâng cao về thiết kế túi xách”
Đào tạo - 08/01/2021
 Trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Lefaso và Hiệp hội ASSOMAC, PISE     (Italy), Trung tâm Công nghệ Việt – Ý trực thuộc LEFASO tổ chức “ Khóa đào ...

Đối tác