Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NGÀNH DA GIẦY 2024 HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NGÀNH DA GIẦY 2024
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NGÀNH DA GIẦY 2024
Mời tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến Việt Nam – Trung Quốc (Thượng Hải) 2020
Mời tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến Việt Nam – Trung Quốc (Thượng Hải) 2020
Hội thảo - 27/08/2020
 Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu trong tình hình mới, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc (Thượng ...
Nhấn mạnh vai trò của RCEP trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19
Nhấn mạnh vai trò của RCEP trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19
Hội thảo - 27/08/2020
 iếp theo Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa kỳ lần thứ 10 được tổ ...
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao doanh nghiệp dệt may, da giày chủ động vượt qua giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao doanh nghiệp dệt may, da giày chủ động vượt qua giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19
Hội thảo - 01/04/2020
 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao doanh nghiệp dệt may, da giày chủ động vượt qua giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19

Đối tác