Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

Mời Doanh nghiệp  tham dự Hội nghị quốc tế xúc tiến xuất khẩu ngành da giầy Việt Nam năm 2023 Mời Doanh nghiệp tham dự Hội nghị quốc tế xúc tiến xuất khẩu ngành da giầy Việt Nam năm 2023
Mời Doanh nghiệp  tham dự Hội nghị quốc tế xúc tiến xuất khẩu ngành da giầy Việt Nam năm 2023
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 3/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 3/2022
Số liệu ngành - 03/05/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 3/2022 
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 1/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 1/2022
Số liệu ngành - 04/01/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 1/2022
BÁO CÁO TỔNG KẾT XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA NGÀNH DA GIẦY VÀ  HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI LEFASO NĂM 2022
BÁO CÁO TỔNG KẾT XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA NGÀNH DA GIẦY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI LEFASO NĂM 2022
Số liệu ngành - 06/01/2023
BÁO CÁO TỔNG KẾT XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA NGÀNH DA GIẦY VÀ  HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI LEFASO NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Số liệu ngành - 05/12/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Số liệu ngành - 02/11/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Số liệu ngành - 10/10/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Số liệu ngành - 07/09/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Số liệu ngành - 05/08/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 5 NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 5 NĂM 2022
Số liệu ngành - 05/07/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 4 NĂM 2022
Thư mời tham gia triển lãm APLF ASEAN 2022 tại Thái Lan
Thư mời tham gia triển lãm APLF ASEAN 2022 tại Thái Lan
Tin về xúc tiến thương mại - 14/06/2022
Trong khuôn khổ của Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022, Hiệp hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam đề xuất chương trình ...
Thư mời Tham dự Hội nghị Quốc tế Xúc tiến Xuất khẩu ngành Da Giầy
Thư mời Tham dự Hội nghị Quốc tế Xúc tiến Xuất khẩu ngành Da Giầy
Tin về xúc tiến thương mại - 15/06/2022
Thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt số 2926/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2021, ...
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 4 NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 4 NĂM 2022
Số liệu ngành - 01/06/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 4 NĂM 2022

Đối tác