Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

Mời doanh nghiệp tham gia đào tạo – tư vấn – đánh giá công nhận ISO 17025 Mời doanh nghiệp tham gia đào tạo – tư vấn – đánh giá công nhận ISO 17025
Mời doanh nghiệp tham gia đào tạo – tư vấn – đánh giá công nhận ISO 17025
Mời tham dự khóa đào tạo "Bộ luật lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn – biện pháp đảm bảo tuânthủ và xử lý tình huống trong thực tiễn"
Mời tham dự khóa đào tạo "Bộ luật lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn – biện pháp đảm bảo tuânthủ và xử lý tình huống trong thực ...
Đào tạo - 02/04/2021
Mời tham dự khóa đào tạo "Bộ luật lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn – biện pháp đảm bảo tuânthủ và xử lý tình huống trong thực ...
Mời tham dự khóa đào tạo thuộc chương trình Phát triển CNHT năm 2021
Mời tham dự khóa đào tạo thuộc chương trình Phát triển CNHT năm 2021
Đào tạo - 18/03/2021
“Tổ chức đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, kiểm tra và thử nghiệm chất ...
Mời tham dự khóa đào tạo thuộc chương trình Phát triển CNHT năm 2020
Mời tham dự khóa đào tạo thuộc chương trình Phát triển CNHT năm 2020
Đào tạo - 03/08/2020
Mời tham dự khóa đào tạo thuộc chương trình Phát triển CNHT năm 2020
Mời tham gia khóa đào tạo thiết kế sản phẩm da giầy
Mời tham gia khóa đào tạo thiết kế sản phẩm da giầy
Đào tạo - 02/12/2020
Mời tham gia khóa đào tạo thiết kế sản phẩm da giầy 
Mời doanh nghiệp tham dự khóa đào tạo “Nâng cao năng suất trong ngành da giầy”
Mời doanh nghiệp tham dự khóa đào tạo “Nâng cao năng suất trong ngành da giầy”
Đào tạo - 10/01/2021
Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa LEFASO và tổ chức IDH trong lĩnh vực da giầy, LEFASO dự kiến tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng ...
Mời tham dự “ Khóa đào tạo nâng cao về thiết kế túi xách”
Mời tham dự “ Khóa đào tạo nâng cao về thiết kế túi xách”
Đào tạo - 08/01/2021
 Trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Lefaso và Hiệp hội ASSOMAC, PISE     (Italy), Trung tâm Công nghệ Việt – Ý trực thuộc LEFASO tổ chức “ Khóa đào ...

Đối tác