Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

SỰ KIỆN THƯỜNG NIÊN - TIÊU BIỂU NHẤT CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP DA & GIÀY VIỆT NAM SỰ KIỆN THƯỜNG NIÊN - TIÊU BIỂU NHẤT CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP DA & GIÀY VIỆT NAM
SỰ KIỆN THƯỜNG NIÊN - TIÊU BIỂU NHẤT CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP DA & GIÀY VIỆT NAM
Việt Nam tham gia Hội chợ Magic Show lần thứ 16 tại Las Vegas
Việt Nam tham gia Hội chợ Magic Show lần thứ 16 tại Las Vegas
Hội chợ - Triển lãm - 12/09/2023
Việt Nam tham gia Hội chợ Magic Show lần thứ 16 tại Las Vegas
Hội chợ Giày và Da Quảng Châu
Hội chợ Giày và Da Quảng Châu
Hội chợ - Triển lãm - 05/09/2023
Hội chợ Giày và Da Quảng Châu
Triển lãm “Vietnam International Sourcing Expo” tại TP. Hồ Chí Minh từ 13-15/9/2023
Triển lãm “Vietnam International Sourcing Expo” tại TP. Hồ Chí Minh từ 13-15/9/2023
Hội chợ - Triển lãm - 29/08/2023
Triển lãm “Vietnam International Sourcing Expo” tại TP. Hồ Chí Minh từ 13-15/9/2023
Khai mạc Triển lãm quốc tế Da & Giày Việt Nam lần thứ 23
Khai mạc Triển lãm quốc tế Da & Giày Việt Nam lần thứ 23
Hội chợ - Triển lãm - 12/07/2023
Khai mạc Triển lãm quốc tế Da & Giày Việt Nam lần thứ 23
KHAI MẠC HỘI CHỢ SOURCING AT MAGIC 2023  TẠI LASVEGAS, HOA KỲ
KHAI MẠC HỘI CHỢ SOURCING AT MAGIC 2023 TẠI LASVEGAS, HOA KỲ
Hội chợ - Triển lãm - 10/08/2023
Trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, Hiệp hội Da - Giầy - Túi ...
Triển lãm Vietnam International Sourcing Expo
Triển lãm Vietnam International Sourcing Expo
Hội chợ - Triển lãm - 19/05/2023
Triển lãm Vietnam International Sourcing Expo
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DA VÀ GIẦY LẦN THỨ 31 TẠI QUẢNG CHÂU ( TỪ NGÀY 04-06/09/2023)
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DA VÀ GIẦY LẦN THỨ 31 TẠI QUẢNG CHÂU ( TỪ NGÀY 04-06/09/2023)
Hội chợ - Triển lãm - 09/05/2023
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DA VÀ GIẦY LẦN THỨ 31 TẠI QUẢNG CHÂU ( TỪ NGÀY 04-06/09/2023)
Thư mời tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 23 tại Việt Nam TP Hồ Chí Minh từ 12-14/7/2023; Hà Nội từ 13-15/12/2023
Thư mời tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 23 tại Việt Nam TP Hồ Chí Minh từ 12-14/7/2023; Hà Nội từ 13-15/12/2023
Hội chợ - Triển lãm - 20/10/2023
Thư mời tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 23 tại Việt Nam TP Hồ Chí Minh từ 12-14/7/2023; Hà Nội từ 13-15/12/2023
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DA GIẦY DUBAI 2023
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DA GIẦY DUBAI 2023
Hội chợ - Triển lãm - 13/03/2023
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DA GIẦY DUBAI 2023
Thư mời tham gia Triển lãm APLF Dubai 2023
Thư mời tham gia Triển lãm APLF Dubai 2023
Hội chợ - Triển lãm - 28/12/2022
Thư mời tham gia Triển lãm APLF Dubai 2023
Thư mời tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 23 tại Việt Nam TP Hồ Chí Minh từ 12-14/7/2023; Hà Nội từ 13-15/12/2023
Thư mời tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 23 tại Việt Nam TP Hồ Chí Minh từ 12-14/7/2023; Hà Nội từ 13-15/12/2023
Hội chợ - Triển lãm - 14/02/2023
Thư mời tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 23 tại Việt Nam TP Hồ Chí Minh từ 12-14/7/2023; Hà Nội từ 13-15/12/2023
Mời Doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 22 tại Việt Nam
Mời Doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 22 tại Việt Nam
Hội chợ - Triển lãm - 28/04/2022
Mời Doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 22 tại Việt Nam

Đối tác