Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

 • Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do FTA
 • 02/04/2021

Để hỗ trợ Doanh nghiệp tìm kiếm và cập nhật các thông tin của Hiệp định thương mại tự do FTA, Hiệp hội xin gửi tới Quý doanh nghiệp bản hướng dẫn sử dụng “ Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do FTA” đường link: https://fta.moit.gov.vn/, cụ thể như sau:

Nội dung

Tin tức

Hỗ trợ doanh nghiệp

Hiệp định thương mại tự do

Tìm kiếm thuế quan quốc gia

Tìm kiếm các dịch vụ và biện pháp đầu tư

Dịch vụ thành viên

 

Tổng quan về Cổng thông tin FTA

Tin tức:

Tin tức, Cập nhật chính sách và sự kiện

Cổng thông tin tập hợp các tin tức liên quan về các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là một bên tham gia. Các bài báo, tin tức mới nhất, cập nhật chính sách và các sự kiện liên quan đến FTAs có thể được truy cập nhanh chóng trực tiếp từ trang chủ hoặc thư viện đối với tất cả các tin tức, chính sách mới và sự kiện có thể được truy cập từ thanh menu cổng thông tin (chọn Tin tức và menu phụ quan tâm).

Sau khi chọn một bài viết hoặc tin tức, ví dụ và sự kiện quan tâm, toàn bộ nội dung của sự kiện sau đó sẽ được hiển thị cùng với bất kỳ liên kết đến tài liệu nguồn nào. Bên dưới nội dung bài viết, 4 tin tức gần nhất được hiển thị và bạn cũng có thể chọn một trong số này để xem chi tiết. Hơn nữa bên dưới Tin tức mới nhất, có thể tìm kiếm tất cả lịch sử bài viết, theo từ khóa chứa trong văn bản bài viết và theo phạm vi ngày.

Hỗ trợ doanh nghiệp:

Các khóa đào tạo trực tuyến, Dữ liệu và Thống kê, Các trường hợp và câu chuyện thực tế, Ấn phẩm

Cổng thông tin cung cấp thêm thông tin do Bộ Công Thương cung cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp quan tâm đến việc giao dịch với các đối tác bên ngoài Việt Nam trong mục Hỗ trợ doanh nghiệp. Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về Đào tạo, Dữ liệu và Thống kê, Các trường hợp và Tình huống, Ấn phẩm cùng với Thông tin Thị trường của các nước đối tác. Thông tin này có thể được truy cập nhanh chóng từ các liên kết nhanh trên trang chủ, cách khác từ thanh menu của cổng thông tin.

Sau khi chọn một chủ đề quan tâm, ví dụ: “Các trường hợp và câu chuyện thực tế’ nội dung đầy đủ được hiển thị cùng với bất kỳ liên kết nào đến tài liệu nguồn. Bên dưới nội dung bài viết, 4 bài viết gần đây nhất của cùng một chủ đề được hiển thị và bạn cũng có thể chọn một trong số này để xem. Hơn nữa bên dưới các bài viết gần đây, có thể tìm kiếm tất cả lịch bài viết, theo từ khóa chứa trong văn bản bài viết và theo phạm vi ngày.

Thông tin thị trường

Bằng cách chọn một quốc gia từ phần thông tin thị trường của trang chủ, bạn có thể truy cập các chi tiết cụ thể của thị trường đó. Tại đây bạn có thể tìm thấy các nút thông tin chung về giao dịch với các thị trường, chi tiết về thủ tục xuất nhập khẩu, cập nhật về hàng rào phi thuế quan và các quy định khác.

Dưới thông tin này hiển thị chi tiết của tất cả các hiệp định thương mại có hiệu lực giữa thị trường được lựa chọn và Việt Nam. Nhấn vào đây để mở rộng trên dòng hiệp định cho biết thêm thông tin về hiệp định và chi tiết về thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Vào cuối trang này, một liên kết được cung cấp để tìm kiếm thuế quan, dịch vụ và các biện pháp kiểm soát đối với đầu tư. Cách làm thế nào để tìm kiếm thuế quan và các biện pháp kiểm soát dịch vụ và đầu tư được giải thích rõ hơn sau đây.

Hiệp định Thương mại tự do

Cổng thông tin tập hợp tất cả các Hiệp định thương mại của Việt Nam. Hiện đã có thông tin của các hiệp định CPTPP và EVFTA và các hiệp định khác sẽ được bổ sung trong tương lai gần.

Để truy cập chi tiết các hiệp định, bạn có thể chọn trực tiếp từ trang chủ hoặc từ thanh menu cổng thông tin (chọn Hiệp định và hiệp định mình quan tâm). Sau khi lựa chọn các liên kết nhanh với CPTPP hoặc EVFTA, trang hiệp định được hiển thị.

Trang hiệp định hiển thị tất cả các tin tức cập nhật và các bài viết hỗ trợ doanh nghiệp theo hiệp định được lựa chọn. Chọn bất kỳ bài viết nào được hiển thị để xem và sử dụng nút quay lại trình duyệt để quay lại trang hiệp định.

Bên dưới các bài viết tin tức và hỗ trợ doanh nghiệp đối với hiệp định đã chọn, bạn có thể chọn một trong các nút sau để truy cập thông tin chi tiết hơn về hiệp định và bao gồm:

 • Văn bản của hiệp định
 • Hội đồng và ủy ban
 • Kế hoạch thực hiện
 • Ấn phẩm
 • Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm kiếm thuế quan quốc gia

Bạn có thể tra cứu thuế quan quốc gia của Việt Nam và các nước đối tác, và tìm kiếm thông tin về thuế suất ưu đãi, thống kê xuất nhập khẩu, yêu cầu đối với nhập khẩu hàng hóa cụ thể vào Việt Nam hoặc các nước đối tác và truy cập vào một công cụ phần mềm để giúp bạn xác định xem một sản phẩm có đáp ứng các quy tắc xuất xứ hay không.

Việc tìm kiếm thông tin về hàng hóa bắt đầu với thanh tìm kiếm hiển thị ở đầu mỗi trang của cổng thông tin.

 • Để bắt đầu, chọn 'Tìm kiếm Hàng hóa'
 • Nhập vào trường đầu tiên mã hệ thống hài hòa (được gọi là HS) cho hàng hóa để tìm kiếm, ví dụ mã '1006' cho gạo nếu bạn biết mã HS hàng hóa của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập từ khóa, ví dụ như 'gạo' hoặc bất kỳ thuật ngữ nào để giúp xác định vị trí sản phẩm của bạn.
 • Chọn hướng thương mại, hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam hay xuất khẩu từ Việt Nam.
 • Chọn quốc gia nơi hàng hóa được nhập khẩu hoặc xuất khẩu từ đó.
 • Cuối cùng, nhấp vào tìm kiếm.

Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị tất cả các mã phù hợp hoặc thuật ngữ từ khóa được chọn từ danh mục thuế quan quốc gia. Nếu nhiều hơn một mã hoặc thuật ngữ được tìm thấy sau đó tất cả được hiển thị cho bạn lựa chọn.

 • Chọn HScode/ sản phẩm mà bạn quan tâm.

Màn hình sau đây trình bày chi tiết cho Mã HS đã chọn. Ở đây bạn có thể xem chi tiết của sản phẩm dưới 4 nhãn:

Thuế quan

Nhãn đầu tiên trình bày thông tin liên quan đến thuế quan cho Mã HS. Ở đây chúng ta thấy mức thuế quan và chi tiết cắt giảm trong những năm tiếp theo của tất cả các Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực giữa Việt Nam và nước đối tác được lựa chọn. Thông tin này được hiển thị ở định dạng bảng và dưới dạng biểu đồ.

Tại đây, có thể lấy thông tin chi tiết về thuế suất hiện hành để nhập khẩu hàng hóa vào một quốc gia với điều kiện họ đáp ứng các quy tắc xuất xứ của FTA, cùng với chi tiết về lộ trình cắt giảm thuế quan cho đến khi được miễn thuế hoàn toàn.

Thị trường xuất nhập khẩu

Nhãn tiếp theo là nhãn Thị trường Xuất nhập khẩu trình bày thông tin thống kê về khối lượng giao dịch của hàng hóa được chọn, tùy thuộc vào hướng thương mại được chọn.

Biểu đồ đầu tiên trình bày thông tin lịch sử về quy mô thị trường của hàng hóa được giao dịch theo năm. Biểu đồ thứ hai trình bày dữ liệu có sẵn về thị phần nhập khẩu của các quốc gia khác trong các năm gần đây nhất. Điều này được mở rộng hơn nữa về khối lượng thị trường trong biểu đồ cuối cùng.

Quy tắc xuất xứ

Nhãn thứ ba cung cấp một công cụ cho người sử dụng truy cập để xác định xem hàng hóa của họ có khả năng đáp ứng các quy tắc xuất xứ và do đó được phân loại là đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi.

Tất cả các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và nước đối tác đều được hiển thị, và có thể được mở rộng khi lựa chọn hiệp định. Một loạt các câu hỏi tiếp theo được yêu cầu của người dùng truy cập để xác định tính đủ điều kiện của sản phẩm, người truy cập được yêu cầu chọn Có hoặc Không cho mỗi câu hỏi và điều này sẽ dẫn đến kết quả có khả năng đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện. Thông tin thêm cho mỗi câu hỏi có thể được tìm thấy bằng cách nhấp vào biểu tượng 'i' ở bên phải của câu hỏi.

Khi tìm kiếm hàng hóa có khả năng đủ điều kiện tư vấn các bước tiếp theo được cung cấp về những gì thương nhân nên làm để được hưởng ưu đãi.

Biện pháp

Nhãn cuối cùng trình bày là các Biện pháp cho hàng hóa được lựa chọn. Các biện pháp thể hiện các yêu cầu cụ thể cần thiết để đáp ứng các điều kiện nhập khẩu và/ hoặc hiệp định thương mại.

Các biện pháp này được nhóm lại theo yêu cầu chính, ví dụ: yêu cầu kỹ thuật, dãn nhãn, kiểm tra hoặc chứng nhận và bằng cách mở rộng theo từng yêu cầu, các biện pháp cụ thể được hiển thị dưới đây.

Ví dụ: bằng cách chọn Yêu cầu dãn nhãn cho 'Rượu', biện pháp đầu tiên đề cập đến sự cần thiết của nhãn phải được 'rõ ràng, chính xác, dễ đọc và gắn chặt' và chi tiết nơi yêu cầu này được thực hiện trong văn bản của hiệp định thương mại tự do được cung cấp.

Tìm kiếm các dịch vụ và biện pháp đầu tư

Bạn có thể tìm kiếm các danh mục dịch vụ và đầu tư của Việt Nam và các nước đối tác, và tìm kiếm thông tin về các yêu cầu hoặc biện pháp cụ thể áp dụng để thực hiện dịch vụ hoặc đầu tư đó tại quốc gia được lựa chọn.

Việc tìm kiếm thông tin về dịch vụ và đầu tư bắt đầu với thanh tìm kiếm hiển thị ở đầu mỗi trang của cổng thông tin.

 •  

Để bắt đầu, chọn “Tìm kiếm Dịch vụ”

 • Nhập vào trường đầu tiên từ khóa cho dịch vụ hoặc đầu tư mà bạn quan tâm, ví dụ như ngân hàng hoặc viễn thông. Ngoài ra, có thể tìm kiếm danh mục dịch vụ theo mã dịch vụ CPC của Tổ chức Thương mại Thế giới nếu được biết đến.
 • Chọn hướng thương mại, các dịch vụ hoặc đầu tư sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam và để xem các yêu cầu của Việt Nam hoặc xuất khẩu từ Việt Nam sang một quốc gia đích.
 • Chọn quốc gia đích nơi các dịch vụ và đầu tư sẽ được cung cấp.
 • Cuối cùng, nhấp vào 'Tìm'

Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị tất cả các mã phù hợp hoặc thuật ngữ từ khóa được chọn từ mã danh mục dịch vụ. Nếu tìm thấy nhiều mã hoặc thuật ngữ thì tất cả đều được hiển thị cho lựa chọn của bạn.

 • Chọn danh mục đầu tư hoặc dịch vụ bạn quan tâm bằng cách mở rộng danh sách theo yêu cầu để chọn danh mục phụ.

Các biện pháp khác nhau, các yêu cầu và hạn chế của dịch vụ đã chọn được hiển thị trên các trang sau.

Ở đầu trang, chúng ta thấy cấu trúc phân cấp của dịch vụ đã chọn. Tiếp theo tất cả các hiệp định thương mại tự do có sẵn giữa Việt Nam và quốc gia được lựa chọn được hiển thị và có thể được mở rộng bằng cách chọn hiệp định được lựa chọn.

Bên dưới màn hình hiển thị hiệp định được chọn, thông tin riêng biệt được hiển thị dưới 4 nhãn mỗi nhãn đại diện cho 'phương thức cung cấp' khác nhau cho các dịch vụ và các biện pháp đầu tư. Các phương thức bao gồm:

1. Các biện pháp chung

2. Cung cấp xuyên biên giới

3. Đại diện thương mại

4. Làm việc trong nước

Nhãn đầu tiên trình bày 'Biện pháp chung' cho dịch vụ được chọn. Đối với tất cả các phương thức cung cấp theo từng chế độ, các biện pháp được trình bày theo nhóm theo nghĩa vụ của họ như điều trị quốc gia, điều trị quốc gia ưa thích nhất, và những người khác.

Chọn nghĩa vụ và nó sẽ mở rộng để cung cấp mô tả tóm tắt về các biện pháp áp dụng. Việc lựa chọn biện pháp này sẽ mở rộng để cung cấp mô tả đầy đủ với tham chiếu đến các biện pháp trong văn bản hiệp định thương mại, và tham chiếu đến bất kỳ quy định quốc gia áp dụng.

Dịch vụ thành viên

Người sử dụng có thể Đăng ký để trở thành thành viên của cổng thông tin FTAP. Đăng ký cung cấp cho các thành viên cơ hội để được thông báo về những thay đổi đối với cổng thông tin thuế quan quốc gia, dịch vụ và các biện pháp đầu tư, tin tức về các hiệp định cụ thể, Tin tức và nội dung hỗ trợ doanh nghiệp.

Đăng ký

Để trở thành thành viên của dịch vụ đăng ký cổng thông tin FTA, trước tiên bạn phải đăng ký trên cổng thông tin. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào 'Đăng ký thành viên mới' được hiển thị ở phía trên cùng bên phải của bất kỳ trang nào.

Bạn sẽ thấy hiển thị một biểu mẫu. Vui lòng hoàn thành với tất cả các chi tiết cần thiết, lưu ý dấu sao màu đỏ cho các trường bắt buộc được hoàn thành. Trong trường "Lĩnh vực kinh doanh chính", hãy nhấp vào hộp Cảnh báo để cho biết bạn muốn được thông báo về bất kỳ nội dung nào được xuất bản lên cổng thông tin có liên quan đến Doanh nghiệp chính mà bạn đã chỉ định. Vào cuối biểu mẫu, bạn được yêu cầu nhập mã xác minh như được hiển thị, để xác nhận bạn là người nộp đơn hợp lệ.

Sau đó nhấp vào nút 'Gửi'.

Màn hình tiếp theo sẽ xác nhận đăng ký của bạn và email xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn như đã nhập. Vui lòng mở email và nhấp vào liên kết chứa trong email để hoàn tất đăng ký.

Một email khác sau đó sẽ được gửi bằng mật khẩu chứa.

Lưu ý, rằng nếu bạn không nhận được bất kỳ email xin vui lòng xem trong mục thư rác của bạn.

Đăng nhập

Sau khi nhận được mật khẩu, bạn có thể đăng nhập vào các dịch vụ thành viên. Nhấp vào nút 'Đăng nhập Thành viên'

Nhập tên người dùng sẽ là địa chỉ email được sử dụng, mật khẩu được cung cấp và mã xác minh như được hiển thị. Nhấp vào 'Đăng nhập'.

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào 'Quên mật khẩu' và liên kết sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn để tạo mật khẩu mới. Hãy nhớ kiểm tra thư mục rác của bạn nếu không nhận được gì trong hộp thư đến của bạn.

Sau khi đăng nhập, một mục menu mới hiện được hiển thị trên thanh menu, từ menu này, bạn có thể truy cập các tùy chọn Thành viên khác nhau để thay đổi hồ sơ của mình, đăng ký các bài viết mới và chọn làm theo các biện pháp và hàng hóa khác nhau.

Dịch vụ đăng ký

Trang Đăng ký thành viên cho phép thành viên được thông báo về bất kỳ bài viết mới nào được đăng lên cổng thông tin. Để đăng ký, hãy chọn từ menu thả xuống nội dung quan tâm, chọn ID Danh mục tương ứng và 'Lưu', loại nội dung. Bạn có thể lặp lại cho mọi loại nội dung quan tâm.

Theo dõi dịch vụ

Như với việc đăng ký các dịch vụ, các thành viên có thể được thông báo về các thay đổi đối với cổng thông tin trong trường hợp cập nhật các biện pháp dịch vụ và đầu tư.

Để theo dõi Dịch vụ và Đầu tư, hãy chọn 'Theo dõi Dịch vụ' từ tùy chọn menu thành viên. Trên trang được hiển thị, hãy chọn hiệp định ưu tiên thương mại tự do. Lưu ý rằng bạn có thể thêm nhiều FTAs bằng cách lặp lại lựa chọn

Tiếp theo, chọn hướng thương mại cho dù nhập khẩu hoặc xuất khẩu từ Việt Nam, và nước xuất xứ hoặc nước đến.

Cuối cùng chọn danh mục dịch vụ từ các trường cấp 1, 2 và 3 mà bạn muốn được thông báo khi thay đổi được thực hiện.

Nhấp vào Thêm và lặp lại để biết thêm các FTA hoặc danh mục dịch vụ hoặc đầu tư.

Theo dõi Hàng hóa

Để theo dõi hàng hóa, hãy chọn 'Theo dõi hàng hóa' từ tùy chọn menu thành viên. Trên trang được hiển thị, hãy chọn hiệp định thương mại tự do mà bạn quan tâm. Lưu ý rằng bạn có thể thêm nhiều FTAs bằng cách lặp lại lựa chọn.

Tiếp theo, nhập mã Hệ thống Hài hòa mà bạn muốn theo dõi cho bất kỳ thay đổi nào, điều này có thể được nhập ở mức 2, 4, 6 hoặc 8 chữ số. Sau đó chọn hướng thương mại cho dù nhập khẩu hoặc xuất khẩu từ Việt Nam, và nước xuất xứ hoặc nước đến.

Bấm Thêm, sau đó lặp lại quy trình tương tự cho tất cả các FTAs hoặc hàng hóa bổ sung mà bạn muốn theo dõi.

Nguồn: Vụ Chính sách đa biên - Bộ Công Thương

Tin tức liên quan