Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Khóa đào tạo "Bộ luật lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn – biện pháp đảm bảo tuân thủ và xử lý tình huống trong thực tiễn"
  • 19/04/2021

 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 với nhiều nội dung quy định mới đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, để triển khai Bộ luật, ngày 14/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Đây là một trong số 02 Nghị định dự kiến hướng dẫn BLLĐ. Với 11 Chương, 115 Điều trình bày trong hơn 120 trang, Nghị định 145 có nhiều nội dung hướng dẫn quan trọng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, đồng thời có các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực thi BLLĐ trong thực tiễn.

            Để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong ngành da giày, Hiệp Hội Da giầy – Túi xách Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo “ Bộ luật lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn – biện pháp đảm bảo tuân thủ và xử lý tình huống trong thực tiễn” vào ngày 10 tháng 04 năm 2021 tại Bình Dương cho các Doanh nghiệp phía Nam và ngày 16 tháng 04 năm 2021 tại Hà Nội ( cho các Doanh nghiệp phía Bắc) do Tiến sỹ, chuyên viên cao cấp Tống Thị Minh - Nguyên Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ LĐTB và XH; Nguyên Thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia; Nguyên Uỷ viên uỷ ban Quan hệ lao động; Nguyên thành viên Tổ Biên tập Đề án cải cách chính sách tiền lương nhà nước; Nguyên thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Bộ luật lao động làm giảng viên.

Khoá học đã giúp cho các học viên của các Doanh nghiệp ngành Da Giầy hệ thống các điểm mới của BLLĐ 2019 và những nội dung cơ bản của Nghị định 145, đặc biệt là những quy định được áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp ngành da giầy.

            Đến với khoá học, học viên đã nắm được những điểm mới của BLLĐ 2019, Nghị định 145 khi so sánh với những quy định tại BLLĐ 2012 và các văn bản hướng dẫn trước đây, được hướng dẫn những công việc cần thiết, những điểm cần lưu ý để đảm bảo tuân thủ pháp luật. Khoá học cũng là không gian mở để giảng viên, các học viên trong ngành da giầy được giải đáp, tham khảo, chia sẻ những thực hành tốt trong xử lý tình huống về lao động tại doanh nghiệp.


Hiệp hội Lefaso

Tin tức liên quan