Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP) đối với ngành giày dép
  • 14/12/2021

Xem file tài liệu tại đây https://fta.moit.gov.vn/index.php?r=site%2Fdetail&id=346

 

 

Tin tức liên quan