Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Triển khai các dịch vụ công công trực tuyến của Cục Xúc tiến thương mại
  • 10/01/2021

 Thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương hiện đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng DVCTT của Bộ Công thương ở mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính thuộc 4 DVCTT về xúc tiến thương mại cụ thể như sau: 
1. Các thủ tục hành chính (DVCTT) được cung cấp ở mức độ 3,4 gồm:
- Cấp giấy phép thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Naml 
- Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;
- Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trở lên hoặc theo quy định tại điều 17 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP
- Xcá nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài. 
2. Qui trìnhm hồ sơ thực hiện đối với các thủ tục hành chính (thuộc 04 DVCTT nêu trên) trên Cổng DVCTT của Bộ Công thương; Căn cứ theo các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại, xúc tiến thương mại Quốc gia, thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 
3. Trình tự thực hiện DVCTT, tài khoản thực hiện DVCTT, khai báo và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trong DVCTT, trả kết quả và các nội dung khác liên quan đến việc cung cấp DVCTT: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BCT ngày 6 tháng 6 năm 2016 quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương, 
Cục Xúc tiến thương mại xin thông báo để quý Co quan biết, phối hợp thực hiện và tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân liên quan. Những vướng mắc hoặc khó khăn phát sinh liên quan dến việc áp dụng thực hiện DVCTT đề nghị liên hệ trực tiếp để hướng dẫn, giải đáp 

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương:
Phòng Quản lí Xúc tiến thương mại 
ĐỊa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tin tức liên quan