Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

VĂN BẢN VÀ TÀI LIỆU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat

Văn bản và tài liệu Ngày bắt đầu Ngày hết hạn Toàn văn
Công văn 4120/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc gia hạn hạn nộp thuế, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động dệt may, da giày 19/11/2012 Tải về
Thông báo 132/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm trong cuộc họp bàn về công tác xuất khẩu của hai ngành hàng dệt may và da giầy 03/10/2001 Tải về
Quyết định 36/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010 06/08/2007 Tải về
Quyết định 822/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam thành Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam 15/07/2013 Tải về
Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngành Da Giầy đến năm 2020, tầm nhìn 2025 25/11/2010 Tải về
Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 02/11/2020 03/11/2020 Tải về
Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành Da - Giầy 02/11/2020 30/11/2020 Tải về
Chiến lược ngành da giày 05/11/2020 16/11/2020 Tải về

Đối tác