Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • MÁY THỬ UỐN GẤP ROSS
  • 22/03/2021

MÁY THỬ UỐN GẤP ROSS

Model : STM 141

Máy thử uốn gấp Ross dùng để kiểm tra độ kháng mài mòn của loại đế giày làm bằng vật liệu khác ngoài vật liệu da bằng cách uốn gập và máy có thể kiểm tra 12 mẫu thử mỗi lần. Máy còn có thể được dùng để kiểm tra nguyên phần đế giày. Máy thường vận hành 60 lần gập/phút, nhưng nếu kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM thì một động cơ có thể thực hiện 100 lần gập/phút.

 Các kiểm tra này thường được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp, do đó mẫu máy STM 141F được gắn thêm một tủ làm lạnh với động cơ và bộ điều khiển nằm bên ngoài tủ.

 

Tin tức liên quan