Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • SATRA - những phương pháp mới để kiểm tra phom giầy
  • 22/03/2021

Với kiểm tra phom giầy kiểm tra phom giầy công nghệ số, có thể đạt được phân tích chiều tương tự trong một phần thời gian với rủi ro sai số đo lường thấp hơn nhiều. Ngoài ra, chỉ có một tập tin công nghệsố để kiểm tra đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí làm mô hình vật lý và làm lại nếu làm việc trên các thiết kế mới. Hơn nữa, quy trình công nghệsố loại bỏ rủi ro và thời gian cần thiết khi gửi một đối tượng vật lý để kiểm tra, do đó, tăng tốc đáng kể các quy trình phát triển. Thật vậy, một số lần lặp lại thiết kế, cải tiến và kiểm tra phom giầy có thể đạt được trong một ngày.

Đối với kiểm tra phom giầy công nghệ số, SATRA yêu cầu tệp phom giầy có thể in 3D. Ngoài ra, một số chi tiết nhỏ khác là cần thiết: kích thước được đánh dấu của mũi giày phom giầy, độ cao gót chân, dung sai lót trong và phụ cấp mạ. Nếu chiếc giày phom giầy vẫn còn được mạ và được thiết kế cho giày ủng có đế lót vào sau khi kéo dài, thì phải cho phép điều này xảy ra trong cả lần thiết kế phom giầy và lần kiểm tra phom giầy.

SATRA đã kết hợp kiểm tra công nghệ số lần cuối như một phần của dịch vụ kỹ thuật phù hợp và thoải mái toàn diện bằng cách tích hợp các thuật toán với dữ liệu nhất định được rút ra từ cuộc khảo sát Kích thước chân toàn cầu. Công trình này là kết quả của 4 năm nghiên cứu sử dụng công nghệ quét ba chiều (3D) để chụp và kiểm tra hàng nghìn feet ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Bằng cách tập hợp các chuỗi dữ liệu khác nhau lại với nhau theo một cách duy nhất cho SATRA, dịch vụ có thể cung cấp một dấu hiệu về mức độ bao phủ dân số có khả năng xảy ra cho một lần phom giầy cụ thể.

Điều này có nghĩa là chi tiết hơn là bằng cách so sánh mối quan hệ giữa chiều dài hiệu quả và chu vi khớp (quả bóng) (hai phép đo quan trọng nhất đối với giày dép) với cơ sở dữ liệu SATRA quan trọng về quét chân 3D công nghệ số, một báo cáo có thể được tạo ra hiển thị phần trăm dân số có thể được trang bị một cách lý tưởng và đầy đủ trên một phạm vi kéo dài dựa trên mô hình được kiểm tra. Báo cáo như vậy có giá trị theo đúng nghĩa của nó, nhưng là một phần của dịch vụ phù hợp và thoải mái, SATRA cũng cung cấp dịch vụ tư vấn phù hợp cho từng công ty - bao gồm phân tích sâu hơn về khảo sát kích thước bàn chân (ví dụ, một nhân khẩu học cụ thể) và nó có thể liên quan như thế nào và giúp một thương hiệu cụ thể tối ưu hóa thiết kế phom giầy cũng như các lựa chọn vật liệu và thành phần.

Chuỗi cung ứng toàn cầu và trải nghiệm bán lẻ sẽ phát triển với tốc độ nhanh chóng trong những năm tới. Không phải là quá xa vời khi mong đợi 'phòng thử đồ ảo' dựa trên thực tế tăng cường, nơi nhu cầu của người tiêu dùng được tích hợp nhanh chóng vào việc phát triển sản phẩm trong một môi trường sản xuất tích hợp công nghệ số và bền vững hơn. Liên quan đến sự phù hợp và thoải mái, SATRA đã xem xét khả năng tăng cường hơn nữa dữ liệu quét lần cuối và quét chân công nghệ số bằng cách liên kết với dữ liệu người tiêu dùng dựa trên sở thích mua hàng của thương hiệu và kích thước, được hỗ trợ bởi máy học trí tuệ nhân tạo (AI).

Tin tức liên quan