Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA giai đoạn 2020 – 2022
  • 05/04/2021

https://fta.moit.gov.vn/index.php?r=site/content-type&id=8;

https://fta.moit.gov.vn/index.php?r=site%2Fdetail&id=122
 

 

Tin tức liên quan