Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • UNIDO tổ chức sự kiện đào tạo cho các nhà máy thuộc da Kanpur
  • 10/01/2021

Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã đưa ra một số chi tiết về cuộc hội thảo đào tạo được tổ chức cho các nhà máy thuộc da Kanpur, Ấn Độ.

Đào tạo lần này tập trung vào công nghệ sản xuất da bền vững và được tổ chức như là một phần của Dự án phát triển da thuộc Kanpur, một sáng kiến chung giữa UNIDO và Công ty phát triển thuộc da Unnao Kanpur (KLC).

Dựa trên sự hỗ trợ của Trường đại học Northampton, Hội đồng xuất khẩu da (CLE) và Viện nghiên cứu da trung ương (CLRI).
Mục đích của dự án là thu hút các chủ sở hữu và kỹ thuật viên nhà máy thuộc da. Đào tạo được chia thành các phần lý thuyết và thực hành, bao gồm cuộc trình diễn tại các đơn vị thí điểm và các nhà máy thuộc da được lựa chọn.

Tổng cộng 26 người tham gia vào vòng đầu tiên, với các chủ đề bao gồm "Cách giải quyết khí hydro sunfua" và "Cấp cứu tại nơi làm việc".
Vòng đào tạo tiếp theo sẽ xem các gói đào tạo sử dụng KLC và các công cụ trực tuyến và phương pháp luận được sử dụng cho khóa học. Nền tảng e-learning bao gồm các tính năng như diễn đàn thảo luận, cổng thông tin và các lựa chọn.
Nguồn: Lefaso.org.vn
 

Tin tức liên quan