Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự tác động đối với Ngành Da Giầy Việt Nam.
  • 11/06/2020
 

        Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang lan rộng ra phạm vi toàn cầu, tác động mạnh mẽ đến hoạt động đầu tư, sản xuất và thương mại của tất cả lĩnh vực trong đó có ngành công nghiệp Da giầy, thời trang.     

        Ngày 10/06/2020 tại Hà Nội, Hiệp hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam (LEFASO) đã tổ chức buổi lễ Báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu cấp quốc gia của ngành Da giầy  “Nghiên cứu đánh giá tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với Ngành Da – Giầy Việt Nam, định hướng chiến lược, chính sách và giải pháp phát triển Ngành Da giầy Việt Nam đến năm 2030”.

        Tại buổi Báo cáo nghiệm thu, Bà Phan Thị Thanh Xuân, đại diện cơ quan chủ trì nghiên cứu thực hiện đề tài đã trình bày mục đích, yêu cầu đặt ra với đề tài, cơ sở và các đối tượng nghiên cứu cũng  như sự tác động đến nền kinh tế, người lao động, xã hội nói chung. Sau khi nghe bà Phan Thị Thanh Xuân nói về mục đích và cơ sở nghiên cứu của đề tài. Hội đồng khoa học phản biện đã có những ý kiến mang tính xây dựng với những nội dung đánh giá mà nhóm nghiên cứu làm chưa được rõ, cụ thể và nêu bật được những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với Ngành Da Giầy Việt Nam, sự tác động, sức cạnh tranh đối với doanh nghiệp, đến chuỗi giá trị và sự ảnh hưởng đến người lao động, nhân công trong Ngành Da Giầy…          

        Sau khi nghe, tiếp thu các ý kiến phản biện Đề tài của các nhà khoa học, đại diện nhóm nghiên cứu đã cảm ơn các nhà khoa học phản biện đã chỉ ra các phần thiếu sót trong đề tài để nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh hơn trong lần bảo vệ tới. Theo ông Bùi Văn Huấn, thành viên chính tham gia nghiên cứu đề tài. Mục đích cuối cùng của nhóm nghiên cứu Đề tài là đưa ra được một cái nhìn tổng quan về Ngành Da Giầy Việt Nam, đề xuất các giải pháp mang tính thực tiễn cao, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách có cơ sở để đưa ra các cơ chế phù hợp để Ngành Da Giầy Việt Nam phát triển nhanh và mạnh hơn nữa. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đảm bảo đời sống cho người lao động và an sinh xã hội.

 

 

                                                                                                         Ban thư ký LEFASO

 

Tin tức liên quan