Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Dự án giày dép của EU về đào tạo nghề nghiệp bước vào giai đoạn thứ hai
  • 10/01/2021

Sau khi thu thập ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu thông qua một cuộc khảo sát, các chuyên gia giáo dục trong khu vực được mời đóng góp vào việc xác định hồ sơ trình độ và định hình các kỹ năng và năng lực cần thiết cho các ngành nghề dệt may, quần áo, da và giày dép (TCLF) theo công nghệ mới nhất.
  Các đối tác của dự án được tài trợ bởi châu Âu “Skills4Smart TCLF Industries 2030 Blueprint” cho biết, họ đã bắt đầu làm việc với các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo dạy nghề ở châu Âu về việc nâng cấp một số nghề nghiệp TCLF và các chương trình đào tạo tương ứng, với Focus Group được tổ chức tại Paris và Milan.

Trong giai đoạn đầu tiên của dự án, 22 đối tác đã thu thập ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp thông qua một cuộc khảo sát đánh giá các tác nhân thay đổi gần đây có ảnh hưởng như thế nào đến bản chất của nghề nghiệp TCLF hiện tại và dự đoán. Dựa trên kết quả khảo sát, 8 hồ sơ nghề nghiệp đã được xác định là bị ảnh hưởng đặc biệt.
  Trong giai đoạn thứ 2, các chuyên gia giáo dục từ các trung tâm VET ở khắp châu Âu được mời tham gia Focus Group quốc gia tương ứng để đóng góp xác định mỗi một trong 8 hồ sơ và định hình các kỹ năng và năng lực cần thiết theo các công nghệ.
Các cuộc thảo luận và đóng góp sẽ cho phép các đối tác của dự án điều chỉnh và xác nhận chính xác và chi tiết để chương trình đào tạo sau đó sẽ được phát triển, Liên đoàn châu Âu của ngành công nghiệp giày dép (CEC) cho biết.
  Các nhà cung cấp VET muốn đóng góp để định hình nghề nghiệp TCLF trong tương lai tại châu Âu bằng cách tham gia Focus Groups của các quốc gia tương ứng có thể liên hệ: info@s4tclfblueprint.eu để biết thêm thông tin.
Nguồn: Lefaso.org.vn  

Tin tức liên quan